ศาลจังหวัดเทิง
Thoeng Provincail Courts
 
  

 

 

 

COJ PASS - สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ทำล่วงหน้าได้ 1 วันลดการสัมผัส แปลผลทันที  

     

 

ศาลจังหวัดเทิงร่วมประชุมประสานความร่วมมือกับศาลชั้นต้นในเขตอำนาจศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ศาลจังหวัดเทิงร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสวัสดิการให้แก่ครอบครัวนายวีระยุทธ ต๋าเร็ว เนื่องในโอกาสจัดพิธีมงคลสมรสบุตรสาว ศาลจังหวัดเทิงจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดเทิง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ศาลจังหวัดเทิง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

   
 
 

ประกาศ/ระเบียบ/E-Book/ความรู้/อื่นๆ
ตารางพิจารณาคดี
จำนวนคดี = 0
ไม่มีข้อมูลตารางนัดพิจารณาคดี
image
image
image
image
image
image